top of page

SKÄLSMARA IGÅR OCH IDAG

NAMNET SKÄLSMARA

Skälsmara är ett terrängnamn och har sin säkerligen mycket naturliga förklaring. Det skrevs år 1535 Sielsmar, 1544 Selzmar och 1599 Sältmar. Förledet av namnet betyder utan tvivel ”salt” och ”mar” kan betyda ”hav” eller ”gyttjig havsvik”. Namnet Sältzmar för också tanken till ordet ”sälting”, som är namn på en växt vanlig vid våra havsängar. Den har salt smak och är mycket omtyckt av kreaturen, varför man förr var noga med att skörda också strandängarna. Varje strå behövdes väl till vinterfodret, och man vadade så långt ut som möjligt och slog gräset och sältingen, som sedan drogs iland för att torka. Namnet hör helt visst ihop med de salta strandängarna. Under tidernas gång förändras ju sedan ordens uttal – oftast till en bekvämare form – och namnet Skälsmara är troligen bara en respektlös förvrängning av det gamla Sältzmar.

BEBYGGELSE I SKÄLSMARA

Skälsmara by är förmodligen mycket gammal som boplats. När bebyggelsen först började vet vi inte. Man får väl tänka sig att det var fiskare som först slog sig ner vid stränderna av de vikar och sund som förr gått högt upp över de nuvarande åkrarna och ängarna. 
Några fornfynd har inte påträffats här. Men inte långt från där Eknäsvägen i dag utgår från vägen till Björkvik ligger en mer skyddad stenåldersboplats med sina gravfält som daterats till ett par tusen år före Kristus. De kärva klipporna ute vid Skälsmara blev väl först under senare tid boplats för folk som levde av fiske och jakt på sjöfågel och säl.   
Så småningom har jordbruket kommit till. Det är både vemodigt och rörande att tänka på hur mycket värde de små krokiga och trådsmala åkertegarna mellan bergknallarna en gång haft för våra förfäder.

SKÄLSMARAS HISTORIA

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om vår bygds historia.

1600-talet

1700-talet

1800-talet

1900-talet

MÄRKESHUS I VÅR BYGD

Missionshuset

Skälsmara skola

Lärarinnebostaden

Postkontor/handelsbod

Ängsviks gård

Gröna villan

Sammanställningen av historiken är gjord av Hans L Beeck under 2021, bl.a. på underlag av och efter samtal med Skälsmaraprofilen Anna Holst. Om någon läsare kan bidra med korrigeringar eller kompletteringar av ovanstående text så mejla gärna till Ängsviks fastighetsägarförening: angsviksff[at]gmail.com

Skälsmara igår och idag: Nyheter
bottom of page