top of page
Field of Flowers

1600-TALET

På 1600-talet – de stora förläningarnas århundrade – var två mantal (1 mantal = 6 tunnland) i Skälsmara skattehemman, de var jordbruksfastigheter i enskild ägo med full besittnings- och arvsrätt och vars innehavare betalade grundskatt till kronan. Men skatten kunde köpas från kronan av stormän och hemmanen tillhörde sedan olika ägare, till exempel släkterna Stenbock och Cronsköld. Vid kung Karl XI:s reduktion på 1680-talet indrogs skatten åter till kronan.

1600-talet: News
bottom of page