Rock Balancing
 

OM OSS

Ängsviks Fastighetsägarförening, ÄFF, bildades 1968. Idag har föreningen omkring 320 medlemmar. 

ÄFF:s område omfattar tre olika sektioner: A, B och C.


Föreningens viktigaste uppgift är att distribuera dricksvatten av god kvalitet till medlemmarna.

Mer om föreningens uppdrag kan du läsa här.

 

Områdets historia

Ryssarna härjade och brände allt de såg i skärgården sommaren 1719. Några mindre uthus i Skälsmara by blev trots allt kvar.

Mer om områdets historia kan du läsa här.