top of page
Rock Balancing
Om oss: Bild

OM OSS

År 1968 lades grunden till det som blev den ideella föreningen Ängsviks Fastighetsägarförening med ansvar att distribuera grundvatten via stamledningar till sina medlemmar, de nya fastighetsägarna. ÄFF äger brunnar och pumphus (i dag cirka 15 till antalet) som alla ligger på Stiftelsens mark, som överlåtits till ÄFF för att säkerställa föreningens och dess medlemmars vattenförsörjning.

Mer om föreningens uppdrag:

Stadgar

I dag är antalet medlemsfastigheter i föreningen 325, av vilka 314 är vattenanslutna, inklusive de båda båtklubbarna. Drygt hälften av medlemsfastigheterna är permanentbebodda, vilket ställer stora krav på föreningens ansvar för vattenförsörjningen.

För närvarande får 13 fastigheter inte sitt vatten via föreningen då de har egen brunn. Avloppen är de enskilda fastigheternas ansvar. Detta kan komma att ersättas av obligatoriskt kommunalt vatten och avlopp under 2030-talet.

Eftersom ÄFF spänner över ett stort område med ett flertal fastigheter har vår förening valt att dela in området i tre olika mindre områden, kallade sektioner.

Sektioner

Om oss: Om

Områdets historia

Ryssarna härjade och brände allt de såg i skärgården sommaren 1719. Några mindre uthus i Skälsmara by blev trots allt kvar.

Mer om områdets historia kan du läsa här:

Skälsmara igår och idag

Om oss: Om
bottom of page