Rock Balancing
 

OM OSS

Ängsviks Fastighetsägarförening, ÄFF, bildades 1968. Idag har föreningen omkring 320 medlemmar. 

ÄFF:s område omfattar tre olika sektioner: A, B och C.


Föreningens viktigaste uppgifter är att distribuera dricksvatten av god kvalitet till medlemmarna.

Mer om föreningens uppdrag kan du läsa här.

 

Områdets historia

Ryssarna härjade och brände allt de såg i skärgården på 1720-talet. Några mindre uthus i Skälsmara by blev trots allt kvar och är nu den äldsta kvarvarande bebyggelsen i vårt område.

Mer om områdets historia kan du läsa här.