top of page

ÄFF:S STYRELSE

TORA HOLST

Ordförande och vattenansvarig (administration)

HANS EKSTRÖM

Vice ordförande

STEFAN AHLQVIST

Kassör

ANNA FORSSLUND

Sekreterare/ansvarig grannsamverkan

KENTH HOLMSTRÖM

Vattenjouransvarig/ansvarig Sektion B

HELENA ERIKSSON

Suppleant/webbansvarig

LENNART SUNDBERG

Suppleant

IRENE JACOBSSON

Sammankallande valberedningen

ANNA GUNNARSSON

Ansvarig Sektion A

DENIS LINDBERG

Ansvarig Sektion C

Kontakta ÄFF: Mäklare

KONTAKTA ÄFF

Tack för ditt meddelande!

Kontakta ÄFF: Kontakt
bottom of page