top of page

ÄNGSVIKS GÅRD

Bondgården Ängskärrsvik, senare Ängsvik, hade sedan 1880-talet ägts av biologidoktorn Ekmark. Karl Fredrik Wincrantz, som köpte gården av hans änka 1912, lät där uppföra en praktfull manbyggnad i början av 1920-talet. Han införde el och telefon på gården. Telefonsamtal kopplades på den tiden av rader av lågavlönade kvinnor. Som vd för SAT kände Wincrantz för att ge dess telefonister en fin semester. Han lät anlägga ett stort semesterhem på Ängsviks gård. En gemensamhetslokal stod färdig 1912. Och flera äldre hus runtomkring hade samtidigt moderniserats för fritidsboende telefonister. När staten tog över SAT 1918 stängdes telefonisthemmet. 

Långt senare förvärvades Ängsviks gård av butiks- och restaurangkedjan Sabis, som också gjorde gården till en rekreationsplats för anställda. I dag är Ängsviks gård privatägd.

angsviks-gard.jpg
Ängsviks gård: News
bottom of page