top of page

SKÄLSMARA SKOLA

Skolan låg alldeles efter infarten på Toholmsvägen på höger sida. Skälsmara skola hade klasserna 1, 2 och 3, där Elsa Lind undervisade, samt klasserna 4, 5, 6 och 7, där Signe Norman undervisade. På grund av minskat elevunderlag lades skolan ner i slutet av 1930-talet och är numera ombyggd till privatbostad.

skalsmara-skola.jpg
Skälsmara skola: News
bottom of page