GRÖNA VILLAN

Gröna villan byggdes av doktor Ekmark som sommarnöje på 1880-talet. Villan ligger mot vattnet nedanför Ängsviks gård. Sedan 1980-talet bebos villan av Anna Holst, vars farmor bott där tidigare.

grona-villan.jpg