top of page
Glasses%20of%20Water_edited.jpg
Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Bild

ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för vårt gemensamma vatten (tidigare Vattenetikett). Ordningsreglerna är antagna av ÄFF:s årsmöte 15 maj 2022.

Grundvatten av god kvalitet är en begränsad resurs och nybildningen går långsamt. Vi behöver vara rädda om vattnet, det är vårt viktigaste livsmedel!

Vad kan hända dig?

 • Vattnet tar slut.

 • Vattnet blir salt.

 • Vattnet kan bli förorenat av avlopp/kemikalier.


Vad kan du göra?

 • Ha aldrig vatten rinnande till ingen nytta.

 • Ha aldrig vatten rinnande för att hindra frysning. Installera elvärmd ledning.

 • Stoppa även små läckor omedelbart, till exempel rinnande vattentoaletter.

 • Vattna aldrig med föreningens vatten. Använd regnvatten.

 • Tvätta aldrig bilen med föreningens vatten.

 • Lämna aldrig en utomhusslang obevakad med tryck på.

 • Stäng servisventilen om du blir borta flera dagar och kontrollera att den är helt tät innan du lämnar huset. Öppna en kran och se till att det inte kommer något vatten.

 • Om du varit borta länge, kontrollera att alla delar av din installation, även utomhus, är täta när du öppnat servisventilen igen.

 • Häll aldrig oljor och kemikalier i avloppet eller i naturen.

 • Se till att toatanken inte läcker eller svämmar över. Bokför tömningarna.

 • Sköt avloppsanläggningarna för toa och BDT så att de inte förorenar vårt grundvatten.

 • Utsläpp utan föregående rening är miljöfarlig verksamhet och ett lagbrott som kan åtalas.

 • Fyll inte pool, spa, badtunna, damm eller liknande, med vatten från föreningens nät. Det gäller också det vatten som behövs för att ersätta  avdunstning, är förbjuden. Den som bryter mot denna regel, kan behöva betala upp till dubbelt så mycket mot vad det skulle ha kostat att fylla pool etc. med tankbil. Styrelsen beslutar.

 • Medlemmar som har anläggningar som kräver mycket vatten, till exempel pool eller badtunna, är skyldiga att anmäla detta till föreningen. Anmälan mejlas till angsviksff@gmail.com.

 • Medlemmarna är skyldiga att till styrelsen inkomma med bevis på (kvitto på fyllning med hjälp av tankbil) att föreningens vatten inte nyttjats för att fylla pool, spa-bad, badtunna eller dylikt. Bevis ska skickas in till föreningen så snart fyllningen är gjord.

 • Missbruk av föreningens vatten kan leda till uteslutning. Årsmötet beslutar.


En privat brunn får inte på något sätt vara anslutningsbar till föreningens vattennät. 

Dyrt att bryta mot ordningsreglerna!
Den medlem som förorsakar föreningen extra arbete på grund av vattenläckage inom den egna fastigheten åläggs att betala en jouravgift på 2 500 kronor per tillfälle. Om en förseelse upprepas inom 12 månader debiteras dubbel jouravgift.

Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Text

Våra pumphus

Pumphus 1, P1, Ladängsdalsvägen

Anslutna fastigheter: 
10:074, 10:077, 10:080, 10:081, 10:086, 10:087, 10:088, 10:089, 10:091, 10:092, 10:093, 10:094, 10:095, 10:096, 10:097, 10:098, 10:099, 10:100, 10:102, 10:103, 10:104, 10:105, 10:106, 10:236, 2:108, ÄBS.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan  komma från P7.

Pumphus 3, P3, Grannlåtsvägen

Anslutna fastigheter: 
9:015, 9:016, 9:018, 9:019, 9:020, 9:021, 9:026, 9:028, 9:032, 9:033, 9:035.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan  komma från P4:1 eller P4:2.

Pumphus 4:1, P4:1, Brudbergsvägen

​​Anslutna fastigheter: 
9:022, 9:023, 9:024, 9:025, 9:027, 9:029, 9:030, 9:031, 9:055, 9:056,  9:057, 9:058 9:059 9:060 9:061 9:062, 9:063, 9:064, 9:065, 9:066, 9:067, 9:068, 9:070, 9:071.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan  komma från P4:2 eller P3.

Pumphus 4:2, P4:2, Brudbergsvägen

Anslutna fastigheter: 
9:049, 9:050, 9:051, 9:052, 9:053, 9:054, 9:072, 9:073, 9:074, 9:075, 9:076.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan  komma från P4:1 eller P3​.

Pumphus 5, P5, Lillstugevägen

Anslutna fastigheter:  
​9:002, 9:003, 9:004, 9:005, 9:006, 9:007, 9:008, 9:009,  9:010, 9:011, 9:012 9:013, 9:014, 9:036, 9:037, 9:038,  9:039, 9:040, 9:041, 9:047, 9:048.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan  komma från P6.


Pumphus 6, P6, Ploglandsvägen

Anslutna fastigheter: 
10:002, 10:003, 10:004,10:005, 10:006, 10:007, 10:008,10:009, 10:010, 10:011, 10:012, 10:013, 10:014, 10:015, 10:016, 10:017, 10:018, 10:019, 10:020, 10:021, 10:022, 9:042, 9:043, 9:044, 9:045, 9:046.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P5.

Pumphus 7, P7, Toholmsvägen

Anslutna fastigheter: 
10:024, 10:025, 10:026, 10:027, 10:028, 10:029, 10:030, 10:031, 10:032, 10:033, 10:034 10:035, 10:036,  10:038, 10:039, 10:040, 10:041, 10:042, 10:043,  10:044 10:045, 10:046, 10:047, 10:048, 10:049,  10:050, 10:051, 10:052, 10:053, 10:055, 10:056, 10:057, 10:058, 10:059, 10:060, 10:061, 10:062, 10:063, 10:064 10:065, 10:066,  10:067, 10:069, 10:070, 10:071,  10:072, 10:073, 10:078, 10:079, 10:082, 10:083, 10:084, 2:107.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P1.

Pumphus 11, P11, Telegrafvägen

Anslutna fastigheter
1:176, 1:265, 1:269, 1:283, 1:284, 1:311,  10:126, 10:127, 10:128, 10:129, 10:130  10:131, 10:132, 10:133, 10:134, 10:135,   10:136, 10:137, 10:141, 10:142, 10:144, 10:146, 10:148, 10:149, 10:150, 10:151, 10:152, 10:222.

Vattnet till det här området blandas normalt med vatten från brunn(p12) vid Torparbäcksvägen.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P15, P19 eller P20.

Pumphus 13, P13, Båthamnsvägen

Anslutna fastigheter 
1:256, 1:258, 1:260, 1:262, 1:263, 1:271, 1:272, 1:273, 1:274, 1:275, 1:276, 1:305.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P14.

Pumphus 14, Ladubacken

Anslutna fastigheter: 
1:179, 1:180, 1:181, 1:182, 1:183, 1:184, 1:185, 1:186, 1:187, 1:188, 1:189, 1:190.
​ 
Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P13. 

Pumphus 15, Ritröskvägen

Anslutna fastigheter:
1:191, 1:192, 1:193, 1:194, 1:195, 1:196, 1:197, 1:198, 1:199, 1:200, 1:201, 1:202, 1:203, 1:204, 1:205, 1:206, 1:207, 1:208, 1:209, 1:210, 1:211, 1:212, 1:213, 1:214, 1:215, 1:216, 1:224, 1:226, 1:294.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P19 eller P11.

Pumphus 17, P17, Lugnetvägen

Anslutna fastigheter: 
1:217, 1:218, 1:219,  1:220, 1:221, 1:222, 1:223, 1:225, 1:227, 1:228, 1:229, 1:230, 1:231, 1:232, 1:233, 1:234, 1:235, 1:236, 1:237, 1:238, 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243, 1:244, 1:245.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P11, P15 eller P19.

Pumphus 19, P19, Dagverksvägen

Anslutna fastigheter: 
1:246, 1:247, 1:248, 1:249, 1:250, 1:251, 1:252, 1:253, 1:254, 1:255, 1:257, 1:259, 1:261, 1:264, 1:266, 1:267, 1:268, 1:270, 1:277, 1:278, 1:279, 1:280, 1:281, 1:285. 

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P11, eller P15. 

Pumphus 20, P20, Hanskrokavägen

Anslutna fastigheter:
10:138, 10:139, 10:140, 10:143, 10:145, 10:147, 10:157, 10:165, 10:166, 10:167, 10:223, 10:224, 10:238, 6:034, 6:035.

Observera att ert vatten under vissa omständigheter kan komma från P11.

Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Text
Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Pro Gallery
Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Text

MÖTESPROTOKOLL – KOMMUNALT VATTEN

Nedan följer mötesprotokoll från möten angående kommunalt vatten och avlopp:

Minnesanteckningar från videomöte 2020-11-30

Minnesanteckningar från möte 2019-03-21

Ordningsregler (vårt gemensamma vatten): Text
bottom of page