top of page
pipetterings Prover

VATTENPROVER 2022

Vattenprover 2022: Bild

På den här sidan publicerar vi resultat från vattenprover tagna på respektive pumphus. Proverna omfattar kemisk och mikrobiologisk analys.

Provresultat hösten 2022

Pumphus 1

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 3

Mikrobiologisk analys

Pumphus 4:1

Mikrobiologisk analys

Pumphus 4:2

Mikrobiologisk analys

Pumphus 5

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 6

Mikrobiologisk analys

Pumphus 7

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 11

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 13

Mikrobiologisk analys

Pumphus 14

Mikrobiologisk analys

Pumphus 15

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 17

Mikrobiologisk analys

Pumphus 19

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 20

Mikrobiologisk analys

Provresultat våren 2022

Pumphus 1

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 3

Mikrobiologisk analys

Pumphus 4:1

Mikrobiologisk analys

Pumphus 4:2

Mikrobiologisk analys

Pumphus 5

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 6

Mikrobiologisk analys

Pumphus 7

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 11

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 13

Mikrobiologisk analys

Pumphus 14

Mikrobiologisk analys

Pumphus 15

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 17

Mikrobiologisk analys

Pumphus 19

Kemisk analys

Mikrobiologisk analys

Pumphus 20

Mikrobiologisk analys

Gå till tidigare vattenprover.

Vattenprover 2022: Text
bottom of page