top of page
Image by Timon Studler
Så hanterar vi personuppgifter: Bild

SÅ HANTERAR VI PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679, GDPR, i kraft. Därför vill vi ge er information över de personuppgifter som Ängsviks fastighetsägarförening, ÄFF, som är en ideell förening, samlar och lagrar om dig.


Typ av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar endast in de personuppgifter som du frivilligt delar med oss. De personuppgifter vi samlar in är:

  • namn

  • postadress

  • adress

  • fastighetsbeteckning

  • telefonnummer

  • e-postadress


Vi registrerar uppgifterna i Excel, i föreningens bokföringsprogram, samt i e-postgrupper och WhatsApp-grupper.


Syfte med att samla in personuppgifter

Namn och postadress samlas in för att skicka medlemsinformation, kallelser och fakturor. E-postadresser och telefonnummer för att kunna nå dig med ytterligare information.

Grund för lagring av personuppgifter

När vi lagrar personliga data (namn, adresser, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress) gör vi det för att upprätthålla föreningens medlemsregister.


Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter (namn, adresser, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress) sparas så länge du är medlem i ÄFF.


Om du väljer att själv utträda ur ÄFF eller om du utesluts av annan anledning, tar vi bort dina personuppgifter.


Säkerhet

Vi använder ett internt medlemsregister.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Du har rätt att begära ut en kopia av denna data. Du har också rätt att begära rättning av felaktiga data som lagras om dig. Du har också rätt att begära att din/dina personliga data raderas i samband med eget utträde.


Vid frågor vänligen kontakta styrelsen via länken längst ner på sidan.

Så hanterar vi personuppgifter: Om
bottom of page