MISSIONSHUSET

Missionshuset är en kyrkoliknande liten byggnad som missionsförbundet i Gustavsberg lät bygga i Norsviksområdet. Marken hade donerats av A.F. Norman. Huset används idag  som fritidshus.

missionshuset.jpg