top of page

HAR DU POOL ELLER BADTUNNA?

25 april 2021

Ska du bygga en pool eller placera en badtunna på din tomt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller enligt Värmdö kommun.

Fylla pool/badtunna

Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil). Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten även i de kommunala vattenverken.

  • avsaltat havsvatten.

​​

Det är alltså inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egen borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten som behöver tas ut ur de hårt belastade grundvattenmagasinen. På så sätt minskas risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd.

Mer om vad som gäller kan du läsa om på Värmdö kommuns webbplats.

Bakgårdspool
Har du pool eller badtunna?: Nyheter
bottom of page