top of page
Camp Fire
Eldning: Bild

ELDNING

Av miljöskäl har Värmdö kommun liksom de flesta andra kommuner begränsat eldning till tre veckor på våren och tre veckor på hösten då det är tillåtet att elda icke komposterbart trädgårdsavfall inom planlagt område eller område med samlad bebyggelse. Enligt Hälsovårdsstadgan får sanitär olägenhet inte uppstå för grannar av rök, sot eller giftiga gaser. 

På kommunens hemsida kan du läsa om vad som gäller. 

Eldning: Text
bottom of page