pipetterings Prover

VATTENPROVER

 

På den här sidan publicerar vi resultat från vattenprover tagna på respektive pumphus. Proverna omfattar kemisk och mikrobiologisk analys och tas två gånger per år; en gång på våren, och en gång på hösten.