25 april 2021

Regler för pool och badtunna

Ska du bygga en pool eller placera en badtunna på din tomt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller.

Fylla pool/badtunna

Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil). Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten även i de kommunala vattenverken.

  • avsaltat havsvatten

Det är alltså inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten som behövs tas ut ur de hårt belastade grundvattenmagasinen. På så sätt minskas risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd.

Mer om vad som gäller kan du läsa om på Värmdö kommuns webbplats.

 
Bakgårdspool