top of page
Dricksvatten hemma

HAR DU TID OCH INTRESSE FÖR VÅRT GEMENSAMMA VATTEN?
– ÄFF SÖKER VATTENANSVARIG

21 januari 2024

Som vattenansvarig håller du koll på våra pumphus, tar vattenprover och spårar vattenläckor.

Det här innebär uppdraget

Leda vattenteamet och se till att underhållsarbete och vattenprovtagning i våra pumphus sker. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Rondera i våra 14 pumphus var fjortonde dag. Observera att detta arbete kan delegeras till övriga i vattenteamet.

 • Sköta läcksökning och serva pumphus.

 • Hålla koll på vår digitala övervakning av vattenförbrukning.

 • Beställa eventuella servicearbeten och förbrukningsmaterial av externa leverantörer och samordna leverans till pumphus eller föreningens container.

 • Delta i styrelsen och rapportera kort om vattenarbetet på möten åtta till tio gånger per år.


Vi söker dig

 • Permanentboende inom ÄFF:s område.

 • Pensionär eller deltidsarbetande.


Det här erbjuder vi dig

 • Ett engagerande uppdrag med stor möjlighet att lära känna fler inom vår förening.

 • Utbildning i hur man tar vattenprover (proverna tas två gånger per år) och hur man utläser provresultaten.

 • Fast årsarvode: 9 500 kronor.

 • Timarvode för praktiskt vattenarbete: 400 kronor. 


Intresserad?

Kontakta nuvarande vattenansvarig Tora Holst: 076-777 96 95.


Kort om ÄFF och vårt gemensamma vatten

Ängsviks fastighetsägarförening, ÄFF, ansvarar för att distribuera vatten till sina medlemmar. Föreningen äger cirka 15 brunnar och pumphus. Idag finns det omkring 320 medlemsfastigheter. Majoriteten av fastigheterna är vattenanslutna. Hälften av medlemsfastigheterna är permanentbebodda, vilket ställer stora krav på föreningens ansvar för vattenförsörjningen.

ÄFF söker vattenansvarig (2024): News
bottom of page