norrgarden.jpg
norrgarden.jpg

sodergarden.jpg
sodergarden.jpg

angsviks-gard.jpg
angsviks-gard.jpg

norrgarden.jpg
norrgarden.jpg

1900-TAL

Omkring sekelskiftet byggdes mycket nytt på gårdarna i Skälsmara. Norrgården, Södergården (nedbrunnen men återuppbyggd), Lillstugan, med välbevarat uthus.


I paret Erikssons Oppstugan fanns en  telefonstation installerad på 1910-talet med några enstaka telefonlinjer. Han var trädgårdsmästare på Ängsviks Gård och hon skötte den lilla växeln. 
Rättsväsendet representerades hos oss under början av 1900-talet av fjärdingsman Gustaf Andersson som bodde i Nystugan.

Missionshuset. Mitt emot Nystugan uppfördes ett missionshus, där marken donerades av A.F. Norman, virket bekostades av fadern till fjärdingsmans fru Elsa och missionsförbundet i Gustavsberg som lät bygga huset. Numera är det fritidshus. 

Lärarinnebostaden. Under tidigt 1900-tal byggdes lärarinnebostaden med två lägenheter invid skolan på mark skänkt av Karl.Fredrik Wincrantz. Elsa Lind undervisade i klasserna 1, 2 och 3 och Signe Norman i klasserna 4, 5, 6 och 7. På grund av minskat elevunderlag lades Skälsmara skola ned i slutet av 1930-talet och är numera ombyggd till bostad. 

Postkontor/handelsbod. På Södergården fanns postkontor och handelsbod under början av 1900-talet. Handelsboden är ombyggd till bostad.

Ängsviks Gård. Bondgården Ängskärsvik, senare Ängsvik, hade tidigare förvärvats av doktor Ekmark och Karl Fredrik Wincrantz köpte gården av hans änka på 1910-talet.


Wincrantz hade examen i svagströmsteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och var en framgångsrik telefonbolagsdirektör med både socialt och teknikintresse. Karl Fredrik införde el och telefon på gården. Han byggde om del av bondgården till semesterhem för telefonister genom att inreda bostadsrum i det gamla oxstallet, utöka och inreda vind på tidigare nämnda Gröna villan samt nybygga ´Pensionatet’ med storkök och sällskapsrum. Han lät bygga två stora roddbåtar till telefonisterna och ett badhus kombinerat med båthus för sin mahognybåt design Pettersson.


För att förbättra själva bondgården byggde Karl Fredrik en ny lantmannabyggnad för hästar, kor och höns samt utrymmen för lantbruksmaskiner. Han byggde bland annat ett svinhus, en smedja, en sågverksbyggnad, ett mejeri, ett dubbelgarage för sina bilar samt en rättarbostad med övervåning inredd med två "spisrum" för diversearbetare. Troligen övernattade hans privatchaufför där också ibland 


All ny teknik som fanns på 1910-talet användes. Maskiner inköptes. som separator för grädde, mjölkningsmaskiner för korna, självbindare för skörden, ett avancerat tröskverk samt kvarn. Men på den tiden fanns inte den berömda kylskåpsuppfinningen. Man sågade isblock ur Igelträsket på  vintern och lade dem i en isstack av sågspån utanför sågverket. På sommaren kärrade trädgårdsmästaren ett nytt stycke is varje morgon till Ängsviks kök och lade det på botten av ett isskåp som kylde maten.