1800-TAL

Från mitten av 1800-talet fram till 1869 fanns en optisk telegraf med luckor på Telegrafberget. Luckorna gick att vrida på och på så sätt kunde de föra meddelanden vidare från telegrafen på Runmarö och vidare via Ältatelegrafen till Stockholm.

Det första fritidshuset i vårt område, Gröna villan, byggdes på 1880-talet av doktor Ekmark, som har fått ge namn till en av våra vägar.

Skälsmara skola byggd 1891, var en B2-skola med två skolsalar en för småskolan och en för storskolan, sammanlagt sju (7!) klasser. Första lärarinnan hette Anna Backman och hon bodde en trappa upp i skolhuset.

telegrafen.jpg
telegrafen.jpg

grona-villan.jpg
grona-villan.jpg

skalsmara-skola.jpg
skalsmara-skola.jpg

telegrafen.jpg
telegrafen.jpg